ЖООЛУК

ЖООЛУК

0 418

Жоолук ..

Ашыкбай салсаң акылга,
Аялзат деген асыл да.
Жоодурайт периште сымал,
Жоолугу турса башында.

Жап деген дене, башыңды,
Жараткан айткан акыл бу.
Кулдардан качан болчу эле,
Кудайдан дагы акылдуу.

Керектүү жалгыз капчыгы,
Кээ жандын өтпөйт калп сыны.
Алганың ачык кийинип,
Ар ким сук артса жакшыбы.

Түшүнбөс айтат кызык кеп,
Тумчуланып ысыйт деп.
Тоготпосторго айткым бар,
Тозоктор андан ысык деп.

Топтошкон менен миң аккуу,
Тобунан сулуу бир аккуу.
Касиет болсун аялда,
Катылган каухар сыяктуу.

Башкалар үчүн жашыруу,
Билгенге нике аты улуу.
Көрүүгө ачык жубайын,
Күйөөсү гана акылуу.

Бабаңдын сакта мурасын,
Батышка жайбай кулачың.
Кызыксаң өзүң «ачыкка»,
Кыз-балаң кантип тыясың.

Жолдор жок башка кылчактаар,
Колдор бир бекем дин сактаар.
Көбөйүп таза аялзат,
Көбөйсүн таза урпактар.

Жеңишбек Жумакадыр.

Жооп калтыруу

Email дарегиңиз башкаларга көрүнбөйт

We would like to keep you updated with special notifications.