ЖАЗА..

0 465

ЖАЗА..

✍🏻Айылдын ичи дуу-дуу. Ушул жердеги түрк туугандардын аксакалы Мехмет карыянын мектепте окуган небереси машинанын астына кирип кетип, мерт болуптур… Эң жаманы – уруп кеткен бейбак качып кетиптир.
Жаш кыздын жаназасын окуп, көрүстөндөн кайткан эл али таркай элек. Көчөнүн эки бетине толуп калган машиналардын катары менен бир “Джип ” машинасы ыраак барып токтоду. Башын төмөн салып, жазганчыктап келе жаткан жигитке “Бул ким? ” дегендей тургандардын баары жапырыла карап турушту. Жашы отуздан ашкан, орто бойлуу казак жигити жакындай, акырын эл менен амандашты.

– Ассаламу алайкум!
-Уа алайкум ассалам!
-Мехмет ата деген киши ким экен?!

Анын коркуп турганы добушунан гана эмес, жүзүнөн да анык байкалым турду.

-Тигил киши, – деп четтеги бирөөсү колун жаңсап көрсөттү.
Жигит акырын басып, өзүнө таңыркоо менен карап турган Мехмет атага жакындай берди. Алдына жетээри менен, тизелеп тура калды.

-Атаке, мени кечириңизчи? Иттик кылдым, атаке!? Кечириңизчи мени?!

-Сен кимсиң?! – аксакал чочуп кетти…

-Мен… мен… – жигит такалып барып, өксүп жиберди.
-Кызыңызды мен сүзүп кеттим, кечириңизчи мени, атаке…

-Эмне дейт? Өлтүрөм сени! – ачууланып, кыйкырган кыздын атасын “Токтот “деген Мехмет карыянын добушу менен колун артка тартты. Жанында турган достору да анын жолун тосуп калышты.

-Коё бергиле мени! Эй ит! Каныңды ичем мен сенин!

-Токтот! -карыя баласына ызырына карады.
-Токтой тур!

Калчылдап кеткен денесин араң токтоткон Мехмет бүк түшүп олтурган жигитке тил катты.
-Кандай болду? Башынан баштап айт! Тур ордуңдан!

Эки ээги дир -дир этип, сүйрөлө ордунан турган жигит башын жерден албаган калыпта, болгон ишти баяндады.

-Жумуштан үйгө келе жаткан болчум. Жамгыр жаап турган. “Тарс “этип үн угулду … Токтой калып, жанына барсам… кыймылсың жаткан экен. Кан көп кетиптир. Эсим чыгып, жан -жагыма карасам эч ким жок. Машинама олтурдум да…. Кечириңизчи мени, ата?

Жигит кайрадан тизелей калды..

-Кечириңиздерчи мени, коркуп кеттим!! …

-Эй, айбан! Мал эмес го ал сага! Адам го, адам! Коё бергилечи мени!

-Тынч, -деди карыя колун жаңсай.
-Тынч, айтып бүтүрсүн! Кийин?

-Кийин, эч кимге айтпадым. Бирок, уктай албадым, атаке!? Кудай-ай, кандай шордуумун! Кечириңиздерчи мени, кечириңиздерчи? ….

-Эй, айбан! Мен сага кечиргенди көрсөтөм. Качкарды көрсөтөм! Коё бергилечи мени! -жулунуп жөнөгөн кыздын атасын достору араң токтотуп калышты. Элде сөз жок.

-Тынчтан балам, сабыр кыл! Биринчи мени угуп алгыла! -карыя кабагынан кар жааган калыпта жан-жагына карап чыкты.

-Туугандар, балдарым! – тамагын кырганы менен, кырылдаган үнү басылбай койду.
-Кудайдын кудурети күчтүү экен. Айтайын дегеним: мындан 22 жыл мурун мен да бир кичине баланы уруп кетип… качып кеткен элем…- аксакалдын көзүнөн жаштар куюлуп жатты.

-Мен… Менин ошол кезде кайта барууга, кечирим суроого дитим жетпеди. Бирок, ошол ишим, ошол коркоктугум көкүрөгүмө толуп бүттү. Дагы да бул жеримде турат. Я Аллах! Кечире көр күнөөкөр пендеңди! …-карыянын жашы сакалын жууп турду.

-Күдайдын кудуретин карагыла! Бул менин тирүү жанга айтпаган сырым эле. Көңүлүмдүн дарты, жүрөгүмдүн шору эле. Өмүрүмдүн кара тагы эле. Мына, эми ошол жагдай туура өз алдымда болуп жатат… Аллах – Адилеттүү! Кыянат эч кайда кетпейт. Мына, өзүңөр күбө болуп турасыңар! Мен кечтим, кечирдим мына жигитти!- калчылдап кеткен карыя жүзүн жигитке бурду.
-Атың ким, балам?

-Эрсултан…

-Эрсултан балам, тур ордуңдан. Тура гой!- терең күрсүнгөн аксакал үнү дирилдей сөзүн улантты…

-Бул жигиттин кайта келүүгө, колу менен кылганын мойну менен тартууга батылдыгы жетти! Ыйманы жетти! Ошол үчүн кечирдим! Ал үчүн гана эмес … Я Аллах! Сен да мени кечирчи? Мен сыяктуу алсыз пендеңди кечирчи? ….

👤Которгон:Нуриза Кармышакова.

👨‍👩‍👧‍👦 БАКТЫЛУУЛУК ФОРМУЛАСЫ
══════════════════
✿ OK.ru/Formulasy
✿ Fb.com/Formulasy
✿ Vk.com/Formulasy
✿ Youtube.com/Formulasy
✿ Instagram.com/Formulasy
✿ +996774130527,+996708924964..
✿ WWW.FORMULA.KG

Жооп калтыруу

Email дарегиңиз башкаларга көрүнбөйт

We would like to keep you updated with special notifications.