Макалалар

ЯСИН СҮРӨСҮНҮН КЕРЕМЕТТЕРИ

Алланын элчиси {с.а.в} бир хадисте:

«Түндөсү Ясин сүрөөсүн окуган инсан эртең менин күнөөлөрү кечирилген абалда ойгонот» деген.«Ким Ясин сүрөөсүн окуса Аллах Таала куранды 10 жолу окугандын сообун берет» деген.

Ошондой эле ким ясинди 70 жолу окуса жүрүшпөй калган бардык иштери жүрүшөт .

Алланын элчиси с.а.в түнкү намаздаясин сүрөөсүнү окугандардын ала турган сооптору тууралуу мындай деген:«Бир инсан жума кечесинде эки рекет намаз окуп биринчи рекетинде Фатиха сүрөөсүнөн кийин Ясин- ди,экинчи рекетинде фатиха сүрөөсүнөн кийин Табаарак (мулк) сүрөөсүн окуса, Аллах Таала ал момун окуган курандын ар бир тамгасына нур берет.Ал нур кабырда жана махшарда алдынан,аркасынан ,эки тарабынан туруп ал кишини нурланттырат.Караңгылыктан чыгарат,окуган курандын шарапаты менен амал китебин оң жагынан алат,ошолор менен биргеликте бир түугандарынан жана досторунан 70 кишиге шафаат кылат. Тозоктон аларды алыстатат. Көңүл бургула ким бул айтылган нерселерге күмөн кылса мунаафык болуп калат жана сообунаң куру калат»

«Ясин сүрөөсүн окугун: Анда он береке бар. Ач болсо тоёт, кийимсиз болсо кийинет, үйлөнө элек, турмушка чыга элек болсо турмуш курат. Тынчсызданган болсо кутулат. Капа болсо кубаныч жетет. Жолдо (мусаапыр) болсо жардам көрөт. Оорукчан болсо шыпаа табат. Өлгөндөр үчүн окулса кабыр азабы азаят. Чаңкаган адам окуса сууга жетет».

Алланын элчиси с.а.в тахаджуд намазында Ясин сүрөөсүн окуйт эле, ошол үчүн мүмкүнчүлүгү болгондор бул сүрөөнү тахаджуд намазында кошуп өкүмүн деп айткан. Себеби мында беш жүрөгү бар.
1.Курандын жүрөгү Ясин .
2.Ясиндин жүрөгү алгачкы эки аяты.
3.Ибаадаттардын жүрөгү тахаджуд намазы
4.Түндүн жүрөгү тахаджуд намазы.
5.Момундун жүрөгү риядан алыс болуу.

Алланын элчиси с.а.в: «Шайтандар ясин жана хашрр сүрөөсүнүн акыркы аяттарынан коркушат»

Йасин сүрөсүнүн касиети, пайдалары, сооптору жөнүндө көптөгөн хадистер бар.
Имам Тирмизий баяндаган хадистерде йасин сүрөсү тууралуу мындай делет:

“Бардык нерсенин жүрөгү бар. Курандын жүрөгү Йасин сүрөсү. Кимде ким йасин сүрөсүн окуса Алла Таала ага Куранды он жолу окугандай сооп жазат. (Тирмизий, Фадаилул – Куран, 7;Дааримий, Фадаилул – Куран, 21.)

Дагы бир хадисте Пайгамбарыбыз:

“Йасин Курандын жүрөгү. Алла Тааланын жана акыретти көңүлүндө тутуп Йасин окуган кишинин мурунку күнөөлөрү кечирилет. Аны өлгөн маркумдарыңар үчүн окугула”. (Абу Даут, Жанаиз, 20;Ибни Маажа,Жанаиз,4;Ахмад бин Ханбал, Муснад V,26). – деп айткан.

Бирок аалым окумуштуулар Йасин сүрөсүн маркумдар үчүн окулушу керекпи жокпу түрдүү пикирди айтышкан.

Кээ бирөөлөр жаны чыга электер үчүн окуш керек десе, кээ бирөөлөр даны чыккандарга окуш керек деген ойдо болушкан. Жаны кыйналып чыкпай аткан кишинин жанында туруп Йасин окуса анын жаны тез жеңил чыгышына себепчи болот. (Ибни Касийр, Тафсирул Куранил Азийм. |||,564)

Шауканы деген аалымдын айтышы боюнча – төшөктө өлүм алдында жаткан кишиге же мүрзөдөн окуса, Йасин сүрөсүн окуу менен мечитте же үйүндө Куранды толук хатм кылуунун ортосунда айырма жок. (Шаукани, Иршадус Саил, 4б-б).

Ахмад бин Ханбалдан төмөнкүдөй хадистер баяндалган:

“Йасин Кураандын жүрөгү. Алла Таала жана акырет күндү ниет кылып окуса күнөөлөрү кечирилет. Өлгөн маркумдарыңарга окугула” (Ахмад бин Ханбал, Маснуд, V,26/).

Аалымдар, айтылган хадистерге, тескерисинче, амал кылса жаны чыга элек кишиге да, өлгөн кишиге да пайдасы болбойт деп кортунду чыгарышкан.

Жеке эле акыретке кетип бараткан киши эмес бардык адамдар үчүн Йасин сүрөсүнүн ичиндеги маани маңызды түшүнүү зарыл. Сүрөдө ыйман негиздеринин үч негизи кенен баяндалат. Алла Тааланын бар жана бир жкендиги, Пагамбарлык жана өлгөндөн кийин тирилүү. Бул негиздер Курандын жүрөгү сыяктуу. Жүрөксүз адам баласы жашай албагандай эле кимде ким бул үч негизге ишенбесе ыймандуу деп санальайт. Мына ошондуктан Йасин сүрөсүнө Курандын жүрөгү деп айтылуусу мүмкүн. Жаны чыга элек кишиге бул сүрөнү окуу маселесине келе турган болсок, ыйман бул денебиздин башка мүчөсүн угуща окуса өлүм алдында жаткан кишинин жүрөгү Алла Таалага бурулуп, багка нерселерден кийин тирилүүгө ишеними толук деген даражага жетет. Кээ бир аалымдардын айтуусу боюнча; “Өлүм төшөгүндө жаткан киши Йасин сүрөсүн укса акыретти тиги дүйнөнү элестеп ага өзүн даярдайт” дешкен. Эгер ал киши арапча түшүнбөсө анда маанисинин котормосун окуп берүү керек божомолдошкон.

Хадиси шарифте айтылды:

“Фатиха ар дартка даба.” [ Байхаки]


“Фатиха сүрөсү Аллаху тааланын ачуусун кайтарат.” [ Шира]


“Өлгөндөрүңөргө Ясин окугула!” [И. Ахмет]


“Көрүстөнгө кирген адам Ясин сүрөсүн окуса ал күнү өлгөндөрдүн азаптары жеңилдейт. Өлгөндөрдүн эсебинче ал адамга сооп берилет.” [Атфал-ул муслимин]


“Ясин окугандын кайгылары кетет.” [Дайлами]


“Жума түнү Ясин сүрөсүн окугандын күнөөлөрү кечирилет.” [Исфахани]


“Түнү Ясин окуган киши кечирилген бойдон таңга чыгат.” [Бухари]


“Аллах ыраазычылыгы үчүн Ясин окугандын күнөөлөрү кечирилет.” [Ибни Сүнни]


“Ар кечеде Ясинди окууну уланткан адам шейит болуп кайтыш болот.” [Табарани]


“Ар бир нерсенин бир жүрөгү бар. Курандын жүрөгү – Ясин.” [Тирмизи]


“Бир жолу Ясин окуган адам он жолу Курани каримди окуп чыккандай сооп алат.” [Тирмизи]

Ясин сүрөсү кыяматта боло турган нерселер, дүнүйөнүн убактылуу экенин, Бейиш ниматтары жана Тозок азаптары тууралуу билдирүүдө. Оорулуунун жанында окулганда түшүнсө ыйман менен кетүүгө себеп болчу нерселерди уккан болот.

Имам Газали хазреттери мындай дейт:

“Имам Ахмет бин Ханбал хазреттери Аллаху тааланын: “Түшүнсө да, түшүнбөсө да Курани каримди окуган адам менин ыраазычылыгыма жетет”, – дегенин билдирүүдө.” (Ихйа)

Өлүүлөр үчүн дагы Ясини шариф окулуусу буюрулган.

Хадиси шарифте айтылды:

“Жанында Ясини шариф окулган оорулуу киши сууга тойгон бойдон кайтыш болот, тойгон бойдон кабырга кирет”. “Мусулман бир оорулуунун жанында Ясин окулса Рыдван деген периште Бейиш шербетин алып келет. Ал киши сууга тойгон бойдон рухун тапшырат. Тойгон бойдон кабырга кирет, сууга муктажтыгы болбойт.” (С. Абадиййа)

Ачкыч сөздөр
Улантуу ⇓

Насиба Абдуллаева

Көптөгөн курч макалалардын автору.

Тектеш темалар

Жооп берүү

Сиздин электрондук почтаңыз жарыяланбайт.

Close
Close