ҮЙ БҮЛӨНҮ БЕКЕМДЕЙ ТУРГАН ДУБА

🙌🏻ҮЙ БҮЛӨНҮ БЕКЕМДЕЙ ТУРГАН ДУБА

0 491

*🙌🏻ҮЙ БҮЛӨНҮ БЕКЕМДЕЙ ТУРГАН ДУБА*

“Оо Аллахым🌹Жүрөктөрүбүздүн арасын үлпөттөгүн, өз ара мамилебизди чыңдагын, бизди тынчтык жолуна салгын, бизди караңгылыктардан нур жолуна чыгаргын, көмүскө жана ашкере бузукулуктардан бизди оолак кылгын, кулактарыбызга, көздөрүбүзгө, жүрөктөрүбүзгө, жубайларыбызга, урпактарыбызга берекеңди бергин, тооболорубузду кабыл кылгын чындыгында Сен тообо кабыл кылуучу, ырайымдуу Затсың, бизди жакшылыктарыңа шүгүр кылуучулардан кылгын жана Сен тартуулаган жакшылыктарыңа Сага мактоо айтуучулардан жана жакшылыктарды туура кабыл алуучулардан кылгын, бизге жакшылыктарыңды толук бүтүруп бергин.

*«Аллоохумма аллиф байна кулуубинаа уа аслих заата байнина уахдинаа сабиилас-салаами уа нажжинаа миназ-зулуумаати илан-нуури уа жаннибнал фауаахыша маа зохаро минхаа уа маа батона уа баарик ланаа фии асмааынаа уа абсооринаа уа кулуубинаа уа азуаажинаа уа зурриййаатинаа уа туб алайнаа инннака антат-таууаабур-рохыым, уажалнаа шаакириина линиамика мусниина бихаа алайка кообилиина лахаа уа атмимхаа алайнаа”…*

👨‍👩‍👧‍👦 БАКТЫЛУУЛУК ФОРМУЛАСЫ
══════════════════
✿ OK.ru/Formulasy
✿ Fb.com/Formulasy
✿ Vk.com/Formulasy
✿ Youtube.com/Formulasy
✿ Instagram.com/Formulasy
✿+996708924964..
✿ WWW.FORMULA.KG

Жооп калтыруу

Email дарегиңиз башкаларга көрүнбөйт

We would like to keep you updated with special notifications.