Макалалар

ТОБОКЕЛ КЫЛУУЧУ- АЛЛАХТЫН СҮЙҮКТҮҮ ПЕНДЕСИ..

Жашообузда ушундай бир учурлар келет жол таппай же чечим чыгаралбай,кайда,кимге кайрылууну билбей туңгуюукка камалган учурлар көп кездешет. Пенденин ушундай абалда ыйманын далилин Аллахка тобокел кылуу менен билдире алат.
Маида” сүрөсүнүн 23-аятында: “Эгер ыйманыңар бар болсо, Аллаху таалага таваккул кылгыла!”, …

“Али Имран” сүрөсүнүн 159-аятында: “Аллаху таала таваккул кылгандарды албетте сүйөт” – деп билдирилген.

“Талак” сүрөсүнүн 3-аятында: “Ким Аллаху таалага таваккул кылса Аллаху таала ага жетиштүү болот”, – деп билдирилген. …

Таваккул, б.а., тобокелчилик – бул жүрөктүн аткара турган иши, ал ыймандан пайда болот. Ыймандын да түрлөрү бар. Ал эми, таваккул эки нерсеге таянат. Алар таухидге ыйман келтирүү жана ырайымдуулук менен Аллахтын мээриминин чексиздигине ынануу. Таваккул жүрөктө таухидге жана Аллаху тааланын мээримдүүлүгүнүн чексиздигине ишенүү аркылуу пайда болот. Бул абал адамдын чын жүрөктөн өз өкүлүнө толук ишенүү жана аны менен көңүлүнө тынчтык берүү деген сөз. Мындай адам дүнүйө мүлкүнө таянбайт. Дүнүйөлүк иштеринин бузулуусуна убайымданбайт. Аллаху тааланын кайдан болсо да милдеттүү түрдө ырыскы жибере тургандыгына ишенет. ..

Салиха аялдын Аллахка болгон тобекели…

Куйөөсү өтүп кеткенден кийин жалгы салиха эне үч баласы менен үй- тиричилик иштери,балдарынын тарбиясы менен алышып,күндөрдүн кандай өтүп жатканында сезбей жашап келет. Айрыкча Аллах жолунда илим артынан түшкөн эне үчүн жашоо оңойго турган жок , баарына жетишүү үчүн күнүмдүк жашоосуна эреже түзүп алган. Баамдатка чейин сабак,намаз убагы,балдарын намазга ойготуш,эртең мененки тамака чейин аз болсо да балдарына тарбия берүү,мектепке,бакчага жөнөтүш . Андан кийин өзү сүйгөн илим алуу сабыгына чуркоо. Сабактан кийин балдары үйгө кайтканча тамагын даярдап,Эне болуп күтуп алыш,Ата болуп тиричилик гамын көрүү! Ушу ойлор,эрежелер менен алышып дарекке кандай жетип келгенин да билбей калды. Ой -пикири балдарында. Аларга алсыздыгын билдирбеш,оорлук түйшүктун кыйынчылыгын сездирбеш үчүн балдары кучагына чуркаган минуттарда башын тик тутуп,жүзүндө жылмаюу, мээрми менен күтүп алат.
-Энеке, келдиңизби?
– Энеке эмне алып келдиңиз?
-Мага шокалад алып келдиңизби?
Балдарынын чулдур -чулдурунан курсан болуп,машакаттарды сездирбеш үчүн кабагын “жылмаюу “маскасына ороп күйүү менен жооб берет. Анткени насип кылса келечек аалымдардын,илимдүү инсандардын, каарылардын -энеси деген наамга татыктуу болуш керек да! Көңүлдөрүн калтырып,жашоодон артка кайтыштарына эненин бир да хакысы жок! Өзүнө койсо, Аллахты жүрөгү менен тааныган балдарын жашоосун кубанычка толтуруп,үйдө олтуруп күтуп алып,колдон келишинче жакшы эне болуп берсе! Балдары менен кечки тамактануудан кийин:
-Кана, каары байкелер,дуба кылалы,Аллах сураган пендесин жакшы көрөт!-деп чогу дуба кылышат.Жакшына дубадан кийин сабакбөлмөсүнө кириб,жаншерги болгон дайыма күтүп алган, жыйылбаган жайнамаз үстүнө күчсүз жыгылды. Башын саждага койгончо Аллахка бар дардын төктү: “Аллахым! Угуучу,күч -кубат берүүчү -Өзүңсүң! Жер жүзүндөгү махулуктардын ырыскысын кемитбей Өзүң берүүчүсүң! Бизди жардамсыз таштап коюушуңа ишенбеймин! Мен алсызга жардам бер! Балдарыма ырыскаңдан жеткизе көр! Өзүң күбөсүң акыркы каражатымда иштетип болдум. Эч болбосо нанга да тыйыным калбады. Сен эч нерсеге муктаж эмес затсың,Өзүңдөн башкага муктаж кылба,эй Роббым! Өзүңө ишендим Өзүңө тобокел кылдым Роббым!
Көзжашы жайнамазга сызылып агып жатты,жүрөгү жарып өзүн жеңил сезип ордунан турду. Жана ар дайымкыдай жылмаюу менен бөлмөсүнөн чыгып,кечки балдардын сабагы менен шугулдана баштады. Ордуларынан жай алган “чурулдактар “үчүн бүгүнкү күн “Ясин “кыратын үйрөнү менен аяктады. Ар биринин жүздөрүнөн өөп бир саамга карап,келечектен көөптү күткөн байкуш эне жарыкты өчүрүп, кайра эле жүрөгүнө күч -кубат бере турган бөлөмөсүнө кирди. Негедир башына сабакта кирбеди,көңүлүнө эч нерсе сыкпай,оң тарабындагы дарддашы,сырдашы,канча жылдык жашоосуна күбө сүйүктүү жайнамазы өзүнө чакыргандай болуп жатты. Бешенесин сажадага коюуп, Жараткандан көп үмүттөр менен дуба -тилектерди кылып,убакыттын өткөнүн да сезбей уктап кетет. Таңда азанды үнү угулуп эне ордунан туруп,дааратын алып баамдат намазын канчалык ыклас менен окууга аракет кылса да түшүндө угулган куран айтты ойунан кетпей койду,кайта -кайта кайталанаберди.

“Эгер алар сенден жүз үйүрсө: “Мага Аллах жетиштүү. Андан башка Кудай жок.Ага тообекел кылдым (Ага таяндым Андан гана жардам тиледим) .Ал -Улуу Арштын Кожоюуну ! “-деп айт.

Куранды толук жатабаган себеп аяттын уландысын канча урунса да эч эстей албады. Балкайлар ойгонуп бакчага,мектепке жөнөй турган убакта болуп калды. Жуунтуруп,кийинтип жатты, жүрөгүн ооруткан суроо кичинекейинин тилиден чыкты: “Энеке.,чай ичпедик-го? Нан жеймин “деп тызылдап жатты. Байкуш эне эмне кыларын билбей эч болбосо балдар чай ичишсин деп бир чыныдан ыссык чай ичлиди. Ага чейин сумкаларын, шкаф,китеп сүртмөлөрүн эмнедир чыгып кала тургандай тыткылай баштады. Үч дана кередит карточкасы менен чыгып келди. Экөсү кайдан келгенин билбеди. Бирөсүн мурда иштеткен болчу, 2-3 айда бери бекилип иштебей жаткан болчу. Ичиден эч болбосо жүз,экижүз сом нанга акча чыгып калса деп чөнтөгүнө салып алды.
Кенжетайы: “Энеке,нан жегим келип жатат! ” деген сөзү: “Жолдон биринчи чыккан дүкөндөн алып беремин ин ша Аллах! ” деп жооп берди да бүтүн жүрөгү жылып Аллахтан үмүт кылып жолго түштү.
Эрте болгондуктан дүкөндөр жабык болуп жатты.
“Энеке, тиги дүкөн ачык экен “. Кичкинтай колу менен көрсөтүп ошол тарапка чуркай жөнөдү.
“Апаке пече да алыңыз! ” деп эч нерседен кабары жок кичинекей чурулдап жатты.
“Аллах, эч болбосо жүз сом чыкса ыраазымын,жардам бер! ” деп ичинен күбүрөнүп дүкөнгө кирди.
Салам берди да:
-Печенье канча турат? -деп сурады.
-150 сом..
“Бисмиллах “деп кубүрөп алды да ишенимдүү:
-Ушул кередит карочканы текшерип бериңиз. Жетсе, печенье да аламын! -деп колундагы карточкалардын бирини таваккул кылып сатуучуга узатты. “Код сандарын сураса, эмне деймин? Мурдакы иштетилген кодорду айтып көрөмун. Кана эми дал түшүп калса?! ” -деп ойлонуп жатты.
-Коду?
– Төртө деди..
“Жүрөгү дүкүлдөп,коду туура эмес окшойт. Йа, Аллахым,жардам бер! Эч болбосо нанга жете турган акча болуп калсынчы …Сатуучу карточкан аныкташ үчүн узатты. Ахыргы үмүтү менен кагазга карады го,тизелери калтырап ,жерге жыгылышына аз калды. Жок,жок алсыздыктан эмес,үмүтсүздүктөн да эмес…
Балким жүрөгүндө Аллага болгон ишеничи, тобекели Аллахттан сыйлык болуп кайтканынан! Ушу бир кичинекей кагаз анын ишеничи,үмүдү, дубалары бекер кетпегенин көрсөтүп турду! Кана эми, ар тарабында эч ким болбосо го,саждага жыгылып,тоюуп, тоюуп ыйласа, Аллахка чарчап калганча шүкүр айтса! Аллах Таала Өз кудуретин көрсөткөн эле! Колундагы кичинекей кагазда ушу жазуу бар эле :
5000 ..
Түшүндө угулган аят эсине түштү:

“Эгер алар сенден жүз үйүрсө: “Мага Аллах жетиштүү. Андан башка Кудай жок.Ага тообекел кылдым (Ага таяндым Андан гана жардам тиледим) .Ал -Улуу Арштын Кожоюуну ! “-деп айт.”(Тавба 129)..

Калган сөздү салиха эненин өзүнөн угабыз:
“Ошол күнү перзенттерим киинекей болушуна карабай тобекелдин эмне экенин жаш жүрөктөрү менен сезиштилер. Мен болсо карточкамда ушунча акча кандай пайда болгонун дагы эле түшүнбөймүн. Карточкамдагы акча түгөгөндөн кийин бир да иштеткен эмес элем. Азырда иштебейт. Бирок бир нерсени өтө жакшы билемин жана ыйман келтиремин: Аллах өтө жакын,угуучу -Ага байланган, тобекел кылган жүрөктөрдү эч качан таштап койбойт ! “Шүкүр Алхамдулиллах!

Ошон үчүн бир гана Кудуреттүү жана бардык күчтүн ээси болгон Аллахка гана таяналы,бардык.кыйынчылыктан куткаруучу жалгыз Өзү,ал эми урааның ушул сөз болсун: «Бизге Аллах жетиштүү ал эң жакшы колдоочу »,
эгерде мал -мүлкүң азайып карызың көбөйсө, кирешелериң тотоп жумушуң жүрбөй калса анда: «Аллах жетиштүү.Ал эң жакшы колдоочу»деп чакыргын.
Эгерде кандайдыр душмандан коркунуч болсо же заалым.инсандан коркунуч келсе, же болбосо бир кырсыкка кабылсаң анда: «бизге Аллах жетиштүү Ал эң жакшы колдоочу» деп чакыргын.
«Роббиңдин жетекчилиги жана жардамы жетиштүү». (25:31).
Баарын Билүүчү,баарын Угуучу,барын Көрүүчү ,баарын Сезүүчү,баарын Берүүчү,баарын Алуучу,баарын Чечүүчү АЛЛАХ болгондон кийин дагы сен кимге кайрыласың?!

Хадисте: “Аллаху таалага толук таваккул кылсаңар, куштарга ырыскы бергени сыяктуу силерге дагы жиберер эле. Куштар таң эртең ачка чыгышат. Кечинде болсо тоюп кайтышат”, – деп билдирилген. …

Ачкыч сөздөр
Улантуу ⇓

Насиба Абдуллаева

Көптөгөн курч макалалардын автору.

Тектеш темалар

Жооп берүү

Сиздин электрондук почтаңыз жарыяланбайт.

Close
Close