Сахабалардын жашоосунан сабактар (Жума баяны)

0 276

Сахабалар Пайгамбарыбызды тирүү кезинде көрүп ыйман келтирип өткөн инсандар. Ал сахабалар эрчий турган жол көрсөтө турган жылдыздарга окшош.  Кербенчилер чөлдө караңгы түндө жылдыздарга карап жол тапкандай эле биз сахабаларга ээрчип туура жолду табабыз. Жылдыздар өз нурун күндөн пайдаланып бизге жаркырап көрүнгөндөй эле сахабалар илим -билим нурларын Пайгамбарыбыздын көкүрөгүнөн күндөй жаркырап чыккан илим билим нурунан пайдаланып, бизге жол көрсөтүүдө, ээрчитүүдө жылдызга окшоп турушат.

Пайгамбарыбыз (ﷺ) айткан:

«Менин сахабаларым жылдызга окшош, кимисин ээрчисеңер туура жол табасыңар»

Жооп калтыруу

Email дарегиңиз башкаларга көрүнбөйт

We would like to keep you updated with special notifications.