Мухаммед Алинин кызына айткан насааты

0 369

Мухамед Али ( боксер ) бир күнү өзүнүн кызы Ханнаны ачык кийимде көрүп калат да, кызына айтат:
– Кызым, бул дүйнөдөгү Аллах жараткан баардык баалуу нерселер жабылуу жана аларга жетүү татаал.
Бриллиантты кайдан тапса болот, билесиңби?
Жердин астынан, анын үстү жабык жана сакталуу .
Берметтерди кайдан тапса болот?
Океандын эң түбүнөн, алардын сырты жабылып, кооз чел-кабык менен бекитилген..
Алтынды кайдан тапса болот?
Алыскы шахтадан, ал таштардын катмары менен сакталган.
Аларга жетүү үчүн, көп эмгек кылуу керек. Сенин денең ыйык. Сен бриллиант менен берметтен алда канча кымбатсың. Жана сен да ошолор сыяктуу жабык жана кол жеткис болушуң керек!

Жооп калтыруу

Email дарегиңиз башкаларга көрүнбөйт

We would like to keep you updated with special notifications.