КУРАН ОКУУНУН ПАЙДАСЫ

КУРАН ОКУУНУН ПАЙДАСЫ

0 396

).

Пайгамбарыбыз ﷺ айтты: «Куран окугула. Ал Кыямат күнү өз ээлерине шапаатчы болуп келет» (Муслим: 804) 

Пайгамбарыбыз ﷺ айтты: «Ким Куран окусаүйрөнсөжана аны менен амал кылсакыяматта атаэнесиненурдан болгон таж кийдиретАнын нуру күндүннурундай жаркынЖана атаэнесине дүйнөбайлыктарынын бардыгынан кымбат эки кийимкийгизилетАлар (таң калып) «булар эмне үчүн?» депсурашканда«балаңар Куранды толук жаттаганы үчүн»деп айтылат» (Хааким) 

Жооп калтыруу

Email дарегиңиз башкаларга көрүнбөйт

We would like to keep you updated with special notifications.