🌑КАПКАН

🌑КАПКАН

0 832

 

✍🏻Чычкан үй ээсинин капкан көтөрүп жүргөнүн көрүп, үрөйү учуп эсинен танды. Бир топ убакытта өзүнө келип, тооко энтигип чуркап барды да:
-Кожоюн капкан көтөрүп жүрөт, болду-болбоду айбанаттарды кармайм дейт го, мунун алдын албасак болбойт. Кеңешели!- дейт.
Муну уккан тоок, канаттарын каккылап:
-Мен деген канаттуумун да, айбанат эмесмин, ал сенин көйгөйүң. Капканды койсо сага окшогондорго коет,- деп тетирии басып кетти.
Муну уккан чычкан ого бетер жүрөгү түшүп, айбанат болсо койго барайын деп, чуркап койго келди. Койго да энтигип жатып тоокко айткандарын угузду.
Кой да кымырабай, оозундагы чайнап жаткан чөбүн жутуп, бир аз оңдонгонсуп, чычканга таңыркагансып карады да:

-Ай, чычкан ай, ушу сен эсиң менен болсоң! Ааламда койго да капкан салмак беле, бизди кармайм десе, биз жөн эле туруп беребиз да качпай-нетпей эле. Кожоюн капкан көтөрүп жүргөн болсо, ал сени кармайм деп жүрөт го сыягы, мага эскерткичең өзүң абайласаң боло,- деп каткырды.
Койдон да үмүтүн үзгөн чычкан эми уйга барып жалдырады. Жатып алып, кебшенип жаткан уй чычкандын муңун акырына чейин дыккатык менен укту да, эрди-мурдун жаланып алып, чычканга минтип акыл үйрөткөнсүп жооп берди:
-Ай, Чыкем ай Чыкем! Өзүң ойлосоң боло, ошол сен көргөн капканың менин бир туягыма да дал келбейт. Андыктан аны менен бизди коркутам деп ойлобой эле кой, ал деген сенин көйгөйүң. А өзүңдүн көйгөйүң менен биздин башыбызды оорутпа, -деп чычканды сүзө качырды.
Байкуш чычкан капкандан эмес уйдун туягынын астында калып өлүп кала жаздады. Баарынан үмүтүн үзүп, үшкүрүнүп жатып калды.
Көп өтпөй кожоюн койгон капканга жылан түшүп калды. Аны алам деген кожоюндун аялын капкандагы жылан чагып алды. Аял катуу ооруп , табып ага тооктун шорпосун бергиле деп айтат. Менин көйгөйүм эмес деген байкуш тоок биринчилерден болуп курмандыкка чалынат. Оорулуу аялды көргөнү келген туугандарынын көптүгүнөн кожоюн коюн да союп салды. Кожоюндун аялы шыпаа таппай акыры каза болот. Аялдын кара ашына эми уй да союлду.
Ошентип башында чычканды укпай, менин көйгөйүм эмес деп тескери басып кеткендердин баары жанын беришти.
Окуядан алынчу сабак.
Төмөндөгүлөрдүн көйгөйүн жогорудагылар “менин көйгөйүм эмес” дебей угуп койсо. Угуп эле койбой чечип да койсо,өздөрү да аман калат.

🔎Маалымат булагы: Абибилла Кадырбердиев.

Жооп калтыруу

Email дарегиңиз башкаларга көрүнбөйт

We would like to keep you updated with special notifications.