Энемдин колдору

0 872

Күндөрдүн биринде энем, аны менен бирге дүкөн кыдырып келүүнү өтүндү. Кийим-кечек алмакчы экен.Чыдамсыз киши болгондугумдан улам, дүкөн кыдырууну дегеле жактырбайм, мүмкүн болушунча бул иштен дайыма оолак болууга тырышам. Бирок, өз энеңе кантип макул болбойсуң?… Аргасыз күрсүнүп, макул болдум. Ошентип соода кылууга жөнөдүк. Соода борборуна келгенде итиркейимди келтирип, катардан-катарга кыдыра баштадык. Энем болсо улам бир кийимди карап, ченеп, айтор кандай сунуштар болбосун жаратпастан, тандоосун уланта берди.

Убакыттар узаган сайын кыжырдана баштадым. Араңдан зорго чыдап энемди коштоп, аяк-башы бүтпөчүдөй соода катарларын аралап жүрдүм. Бир маалда көйнөгү, юбкасы, чыптамасы менен кошо турган жакшынакай көк күрмөгө энемдин көңүлү түштү. Аны кийип ченөөчү жайга алып бардым. Бир аздан соң ал мени чакырды – көйнөктүн желкесиндеги топчуларын энем канчалык аракет кылбасын, топчулай албай жатыптыр. Оңтойсузданган түр менен мага жардамга кайрылды, анын тарамыштары чыңалып, карышкан манжалары дале болсо топчу менен алек болуп жатты. Бул манжалар мага ушунчалык тааныш, эң жакын… Манжаларды көрөөрүм менен чыдамсыздануум, туталануумдун баары кайдадыр жоголуп, сүйүү менен айоонун ээ-жаа бербеген толкуну менен алмашты. Көзүмө келген жашты жашырмакчы болуп жүзүмдү каттым… Анан мурдагыдай өзүмдү кармап, тез эле топчулай салдым. Колдорум болсо кычагансып титиреп жатты. «Эмне болду сага, уулум?» деп сурады энем. «Эч нерсе, баары жайында эле» дедим, анын көзүнө тике карабаганга тырышып.
Соода бүткөн соң үйгө жөнөдүк. Дүкөндөрдү кыдыруубуз бүттү, бирок, көөнүмдө (көңүлүмдө) узакка-узакка бекем орноп калды.

Ошол күнү… Күнү бою топчуну бүчүлөй албай жаткан энемдин колдорунун элеси көз алдымда тартылып турду. Бул жашоодогу эң кымбат, эң асыл колдор… Мага тамак берген, жуунткан, кийинткен, мага кам көргөн колдор, дайыма эркелеткен, камкордук берген, энелик сүйүүгө бөлөгөн колдор. Мен үчүн тиленип-сыйынган, Аллахтан мен үчүн дуа тилек кылып суранган, мага көмөк болгон, бата берген колдор. Мээрим төккөн эненин колдорунун өзгөчө сылаганын унутууга болобу?
Кечинде чыдамым кетип энемдин бөлмөсүнө барып, анын колдорун кармадым. Таң калган энемдин колдорун өпкүлөй баштадым. «Энеке» дедим толкундоодон башкача чыккан үн менен. «Энеке, сүйүктүү асыл энем, дүйнөдөгү эң сонун колдор сеники. Качандыр менин дагы колдорум менен жүрөгүм сеникиндей сүйкүмдүү болот деп үмүттөнөм, тилек кылам. Рахмат сага, баардыгы үчүн алкыш сага энеке…»

Экөөбүз кучакташып, ыйладык.

Жооп калтыруу

Email дарегиңиз башкаларга көрүнбөйт

We would like to keep you updated with special notifications.