Дин мээнетин берчи мага Кудайым

0 168

Жараткандын бергенине шүгүр деп,
Жашап келем кылбай анча убайым.
Жашасам да жарды болуп канчалык,
Жан дүйнөмдү жарды кылба Кудайым.

Тоок дагы бербесең да Кудайым
Топук канаат берчи мага ылайым.
Тоготпосо тоготпосун мени эч ким,
Толуктап тур бөксөрбөсүн ыйманым.

Мээримиңди үмүт кылам самаймын
Мыйзамыңа моюн сунам чыдаймын.
Дүнүйө мүлк бербесең да элдердей,
Дин мээнетин берчи мага Кудайым
Насип кылчы даават жолго чыгайын.

Султан Калыков, Ноокат району

Жооп калтыруу

Email дарегиңиз башкаларга көрүнбөйт

We would like to keep you updated with special notifications.