Аңгемелер

ДААНЫШМАН КАРЫЯ

Падыша бир күнү вазири менен элдин абалы менен таанышып келгени чыгат. Ошентип падыша кара атына, вазир болсо ак атына минип жөнөшөт. Жолдо баратып балыкчыга жолугуп калышат. Ал киши аябай каарып калыптыр, кийимдери да эскирген. Падыша менен вазири жетипкелген учурда торун жыйнап жатыптыр.
Падыша вазирине “жүр тиги балыкчыга” деп ага жакындап келишет да аттарынан түшпөй эле падыша суроо узатат.
-Алыс кандай болуп калды?
-Жакын болуп калды.
-Жамаат кандай?
-Чачыранды.
-Экөө кандай?
-Үчөө болуп калды.
-Эй балыкчы, арзанга сатпагын.
-Осуятыңыз жерде калбайт.
Падыша балыкчынын жоопторуна аябай раазы болуп, вазири менен сарайга кайтты. Падыша вазиринен:
Эй вазир, балыкчы менен эмнени сүйлөшкөнүбүздү түшүндүңбү? Вазир жылмайып:
Жок падышам сиздердин сүйлөшкөнүңүздөрдүн бирин да түшүнө албай койдум. Падыша каарданып:
-Кечке чейин биздин ортобуздагы сүйлөшүүнүн маңызын айтпасаң мындан ары вазирим болбойсуң.
Вазир ак атын минип шашкан бойдон балыкчыны көздөй жөнөдү. Балыкчыга жетип барса ал үйүнө кайтканы даярданып жатыптыр. Шашкалактаган вазир:
-Ой балыкчы токтой тур. Падыша менен эмнени сүйлөштүңөр эле?
-Сенин сураганың кымбат турат.
-Мен эмне сурасаң берем, жообун айтспң болду.
-Анын баасы сенин ак атың.
-Макул, эгер жандырмакты айтсаң ат сеники болот.
-Падыша алыстык жөнүндө сурады сен “жакындап калды” дедиң. Ал эмнеси?
-“Ал көрүүмдү сурады. Көз алдан тайды, узакты көралбай калдым” дедим.
-Падыша жамаат жөнүндө сураганда чачыранды болуп калды дедиң, аның эмнеси?
-Ал тиштеримди сурады. Мен көбү ар кайсы жеринде калды дедим.
-Падыша экөө жөнүндө сураганда үчөө болуп калды дедиң. Мунуң кандай?
-Каарыган учуруңда буттарың кандай болуп калды деди. Мен үчөө болуп калды дедим. Ал менин эки бутум жана таягым. Көрүп турганыңдай таяк таянып калдым.
-Падыша сөзүнүн аягында арзан сатпа деди ал жөнүндө сураса эмне деймин.
-Ал сенин айткандарыңды аткарыптыр деп айтып бар. Ал арзан сатпа дегени сөзүңдү арзан сатпа дегени. Ордуна ушул сонун атты алып жатам деди.
Вазир бир каткырып алды да: “Ал мына бул атты, мындан ары бул ак ат сеники” деди да сүйүнгөн бойдон сарайды көздөй бет алды.

Автор
Жыргалбек Шамшиев
Ачкыч сөздөр
Көбүрөөк

Бул да кызыктуу

Жооп берүү

Сиздин электрондук почтаңыз жарыяланбайт.

Бул да кызыктуу

Close
Close
Close