Макалалар

Бейишке акыркы кире турган адам

Бул туурасында Ибн ал- Асир өзүнүн “Жамиул усул” китебинде кененирээк жазган. Биз андагы хадистердин кээ бирлерине токтолобуз. Абдулла бин Масуд кабарлайт:

Пайгамбар айтты:

«Мен тозоктон акыркы чыга турган жана бейишке акыркы кире турган адамды билем. Ага Алла Таала: «Бар бейишке кир» – деп айтат. Анан ал бейишке келсе, бейиш толуп калгандай сезилет, ал кайра кайтып: «Оо, Кудай, бейиш толуп калыптыр» – дейт. Анан Алла Таала: «Баргын да, бейишке кир, сага бул дүйнөдөгүдөй байлык жана андан он эсе көп берилет» дегенде, ал: «Сен падыша болуп туруп мени шылдыңдап жатасыңбы? – дейт. Ошондо мен Алланын элчиси күлгөнүн көрдүм, жада калса анын азуулары көрүндү. Анан ал: “Бул бейиштин эң төмөн даражасы” – деп айтты. (Бухари, 6202).

Ушул эле хадис Имам Муслимдин риваятында башкачараак айтылат. Анда Алланын элчиси:

«Мен тозоктон акыркы чыга турган адамды билем, ал андан соймолоп чыгат, анан ага «Бейишке кир деп айтылат!». Ал барып бейишке кирип, элдердин жайланышып отургандарын көрөт. Анан ага: «Сен мурунку абалыңды эстейсиңби?» – деп айтылганда, ал: «Ооба», – деп жооп берет. Андан соң ага: «Каалаганыңды айт!» – деп айтылат, ал өзүнүн каалоолорун санап берет. Анан ага: «Сага каалаган нерсең жана дүнүйөнүн он эсеси берилсин» – деп айтылат. Ал болсо: «Сен падыша болуп туруп, мени шылдыңдайсыңбы?» – дейт. Сөзүнүн ушул жерине келгенде мен Алланын элчиси күлүп жатканын көрдүм, жада калса анын азуулары көрүндү. (Муслим, 272).

Абдулла бин Масуд кабарлаган хадисте: Пайгамбар минтип айткан:

“Бейишке акыркы болуп кире турган адам, кээде басып, кээде мүдүрүлүп, кээде отко күйүп кирет. Оттон өткөндөн кийин: “Мени сенден кутулткан Аллага мактоолор болсун! Ал мага мурункуларга жана кийинкилерге бербеген нерсени берди” – деп айтат. Ага бир дарак тигилет, анан ал: “Оо, Алла, бул даракты жакындатчы, мен анын көлөкөсүнө көлөкөлөп, анын суусунан ичейин” – деп айтат. Алла Таала: “Оо, адам баласы, мен сага аны берсем, башкасын дагы талап кыласың” – дейт. Ал адам: “Жок, башканы сурабайм” – деп убада берет. Алла Таала аны кечирет, анын сабыр-чыдамы жок экенин көрүп, даракты жакындатып, ал адам көлөкөсүнө көлөкөлөп, суусунан ичет. Анан ага биринчисинен да жакшы дарак көргөзүлөт. Анан ал: Оо, Алла, бул даракты жакындатчы, мен анын суусун ичип, көлөкөсүнө көлөкөлөйүн, андан башка нерсе сурабаймын – деп айтат. Ошондо Алла Таала: “Оо, адам баласы, мага андан башка эч нерсе сурабайм” – деп убада бересиңби, же сени жакындатсам менден дагы бир нерсе сурайсыңбы? – дейт. Ал адам башка эч нерсе сурабайм деп убада берет. Алла Таала аны кечирет, себеби ал адамдын сабыры жок экенин көрүп, даракка жакындатып, ал адам дарактын көлөкөсүнө көлөкөлөп, суусунан ичет. Анан ага бейиштин дарбазасынын жанында мурунку дарактардан да жакшы дарак көргөзүлөт анан ал: “Оо, Алла, мени бул даракка жакындатчы, мен анын көлөкөсүнө көлөкөлөйүн, анын суусунан ичейин, мен андан башка эч нерсе сурабайм” – дейт. Алла Таала: “Оо, адам баласы мага андан башка эч нерсе сурабайм деп, убада бересиңби?”- дейт. Ал адам: “Ооба, андан башка эч нерсе сурабайм” – деп айтат. Алла Таала аны кечирет, себеби анын сабыры жок экенин көрүп, даракка жакындатат, жакындап келгенде бейиш ээлеринин добушун угуп: “Оо, Кудай мени бейишке киргизчи”- дейт. Алла Таала: “Оо, адам баласы сен качан ыраазы болосуң, сага бул дүйнөдөй дагы бир дүйнө берсем ыраазы болосуңбу? – дейт. Ал адам: Сен ааламдардын падышасы болуп туруп, мени шылдыңдайсыңбы? – дейт. Сөзүнүн ушул жерине келгенде Ибн Масуд күлүп: “Эмне үчүн күлүп жатканымды сурабайсыңарбы? – дейт. Жанындагылар: “Эмне үчүн күлүп жатасың?” – деп сураганда, Ибн Масуд: “Алланын элчиси да ушундай күлгөн” – деп жооп берди да, сөзүн улады: ошондо биз: “Оо, Алланын элчиси, эмнеге күлдүң? – деп сурасак, ал: “Баягы адам: Сен ааламдардын падышасы болуп туруп, мени шылдыңдайсыңбы дегенде, Алла Таала: “Мен сени шылдыңдаган жокмун, мен каалаган нерсеге кудуреттүүмүн” деп айтып күлгөнү үчүн, мен да күлдүм” – деп жооп берет”. (Муслим, 187).

Ал эми Абу Саид Худринин айтымында:

Алла Таала ал адамга муну сура тигини сура деп эскертет. Анан ал адам сураганга эч нерсе таппай калганда, сага сен каалаган нерселер менен кошо дагы он эсе берилет деп айтат. Анан ал адамга үр кыздардан эки аялы кирип: “Сени бизге жана бизди сизге тирилткен Аллага мактоолор болсун” – деп айтышат. Ошондо ал адам: “Мага берилген нерсе, эч кимге берилген жок го” – деп ойлоп калат. (Муслим, 188)

Tags
Көбүрөөк

Бул да кызыктуу

Жооп берүү

Сиздин электрондук почтаңыз жарыяланбайт.

Back to top button
Close
Close