🍃БАЛЭЭНИ СЫЙМЫККА АЙЛАНДЫР

🍃БАЛЭЭНИ СЫЙМЫККА АЙЛАНДЫР

0 457

🍃БАЛЭЭНИ СЫЙМЫККА АЙЛАНДЫР🍃

✏ Он жыл Эр-Риядда же сабак бербей, же лекция окубай, же конференцияларга катышпай, же семинар өтпөй, айтор боштуктан күнүм да, түнүм да узарып кеткенсиди. Акыры Алла мага туура жол көрсөтүп, илим талап кылуунун жаңы жолун ачты. Намаздан башка учурдун баарында окуйм, жазам, изилдейм, тактайм, тастыктайм, ошентип отуруп, “Капаланба”, “Ааламдагы эң бактылуу аял”, “Жеңил чечмелөө”, “Кооз бакчалар”, “Заман бизге ушинтип кайгырат”, “Ал-Каринин көз караштары” сыяктуу кыркка жакын китеп жаздым.

Алдымда жайылып жаткан”өлбөс балдарымды” карап, көпкө созулган бекерчиликтен кийин баалуу кенди тапканымды байкадым, булар менен алектенүү кайгыдан арылтты, санаамды басты.

Китепке пикирин билдирүүгө келгендер менен жоолуккан күнүм кандай бактылуу. Китептеримди барактап, кемчилигин толтуруп, катасын оңдоп отурган күндөрүм кандай кубанычтуу. Китебимден айрым үзүндүлөрдү окуп берүүмдү суранышат. Бири кошумчалайт, бири таңданат, бири дуба кылат, бири мактайт, кыскасы, китептер мени жаркын жашоого жетелейт. Өзүмдү бактылуу сезем, көңүлүм тынч, жашоом бейпил, бул үчүн, тактап айтканда, балээни сыймыкка айландырып койгон үчүн Аллага сажда кылып шүгүр келтирем.

Сен дагы урматтуу, окурман , кандай оорчулукка, балээге кабылба, аны жеңилдетип, андан чыгуунун жолун изде. Таштак талааны гүлзарга айланткан адамдар толтура эмеспи…

📗 “Бакыттын сырын ачтым” китебинен даярдалды.

Автор: Аид ал Карни.

📱👉✿+996708924964

👨‍👩‍👧‍👦 БАКТЫЛУУЛУК ФОРМУЛАСЫ
══════════════════
✿ OK.ru/Formulasy
✿ Fb.com/Formulasy
✿ Vk.com/Formulasy
✿ Youtube.com/Formulasy
✿ Instagram.com/Formulasy
✿ WWW.FORMULA.KG

Жооп калтыруу

Email дарегиңиз башкаларга көрүнбөйт

We would like to keep you updated with special notifications.