Ырлар

…Алдап жүрүп көмөлөтөт шум жалган

Бул дүнүйө кимге майрам кимге арман
Бул дүйнөдөн кимдер кетип ким калган
Учуп кетер кайран өмүр жарымы
Уйку тилеп каректерди жумгандан
Акыл менен кармабасаң мезгилди
Алдап жүрүп көмөлөтөт шум жалган

Жаралгансың топурактан ыйлайдан
Жар боорунан канча жандар куланган
Колу менен жылдыз терип алгансып
Коркпой жашап жүргөндөр бар убалдан
Көкүрөктү керген менен асманга
Кутулбайсың кудуреттүү Кудайдан

Текеберлер тектүүмүн деп озунат
Түбү келип бир дөбөгө кошулат
Опол тоодой байлык жыйып кээ бирөө
Октон качып жашап жүрөт чочулап
Бул жалганда ырахаттын чеги ушул
Бийлигиң да,байлыгың да топурак

Жеңишбек Жумакадыр

Ачкыч сөздөр
Улантуу ⇓

Тектеш темалар

Жооп берүү

Сиздин электрондук почтаңыз жарыяланбайт.

Бул да кызыктуу

Close
Close
Close