💊 ААЛАМДАГЫ ҮЧ МЫКТЫ ТАБЫП

0 412

✍ Шейх Саид бин МусфирТуркияда Шри-Ланкада жана бир катар араб өлкөлөрүндө бирге болууну Жараткан насип кылды. Акыркы жолукканымда шейх жетимиш төрт жашта болчу. Бирок баскан-турганы отуздагы жигиттей чыйрак, кыймыл-эткени тың. Уятты жыйыштырып, сырын сурадым. Анчалык деле купуясы жок экен. Тамакты ылгап ичерин, куурулган, майлуу тамактардан, анан шириндиктерден баш тартарын, отура бербей көп кыймылдарын, анан да эң негизгиси эртели-кеч Жараткан Алланы эстеп, Куран окуп, таңкы-кечки зикирлерди толтурарын айтты.

Сапарда эки жакка чогуу чыга калып аттык. Шейхтин туруш-турпатына баам сала жүрүп, денени тарбиялоо жашоого көп таасир тийгизерин аңдадым.

Бешиктен бели чыкпай жатып, эби-сыны жок семирип кеткен жигит эртең эле жаштыгына жана ден соолугуна өкүнөрү, сексендин сересине келсе да басыгы тың, кыймылы ыкчам, жүзү муңсуз карыяны көргөндө башы жерге кире уялары турган иш.

Мына ушул үч иш:

Алланы дайыма, кайсы жерде болсо да эстеп, зикир кылуу – жанды сергитет, көңүлдү эргитет, күчкө күч кошот;

Ар дайым кыймылга убакыт табуу, жакын арадагы ишти жөө барып бүтүрүү – ыкшоолуктан, семирип кетүүдөн сактайт, өзүңдү жеңил алып жүрөсүң;

Тамакты туура тандоо, зыяндуу тамактан напсиңди тыюу – оору-сыркоонун алдын алат;

Мына ушул иштерди дайыма, таштабай аткарсаң, дениң таза, иш жөндөмүң мыкты, көңүлүң ачык болуп, жүктөлгөн милдетиңди да так аткара аласың. Андыктан төмөнкү үч табып менен акылдашып турууну унутпа, алар: ЗИКИР, ДИЕТА, КЫЙМЫЛ-АРАКЕТ.

📗 “Бакыттын сырын ачтым” китебинен алынды

Жооп калтыруу

Email дарегиңиз башкаларга көрүнбөйт

We would like to keep you updated with special notifications.